»

mar 28

Iværksætteriet bliver nemmere – nye regler skaber bedre forhold for studerende iværksættere

Det har altid været svært for de studerende på de danske ungdoms- og videregående uddannelser at starte op som selvstændig ved siden af studiet, men nu bliver det dog en anelse lettere. For med de nye regler, der reelt sidestiller studieiværksættere med elitesportsudøvere, får iværksætterne mulighed for at kombinere studiebyrden således, at det ikke er nær så krævende at drive egen virksomhed sideløbende med et uddannelsesforløb. Nedenfor vil du blive præsenteret for to af de regelændringer i de nye regler, der for alvor vil give iværksætteriet på diverse studieretninger en lukrativ fordel.

 

1.    Mulighed for færre ECTS-points

Både studiet og iværksætteriet bliver ofte så tungt, at det egentligt kan kategoriseres som værende et fuldtidsjob, og med to fuldtidsjobs kan det være svært at være oplagt hele tiden. Derfor har de videregående uddannelser lanceret et tiltag, hvorved de erhvervsdrivende på studie – såfremt de opfylder en række kriterier – kan vælge at deltage i uddannelserne med færre ECTS-pionts. Helt basalt betyder dette, at man ikke skal deltage i det samme omfang af studiefag som ens studiekammerater, og for en iværksætter med fart over feltet er dette ofte optimalt, da man således får mere fritid til at varetage sit erhverv.

Ordningen vedr. planlægning af det reducerede studieforløb sker i samarbejde med de respektive fakulteter, der sammen skal finde en løsning, der er fordelagtig for den studerende, samtidig med at det passer ind i studieplanen – og til dette får man en dedikeret rådgiver, hvis agenda alene er at hjælpe studieiværksætteren med iagttagelse af de rammeforhold, studieordningen fastlægger.

 

2.    Tilknyttet notar til de missede undervisningstimer

For det andet får man nu mulighed for at få en fast notar, som til hver time, man ikke er til stede, skal tage noter, således at man som studieiværksætter efterfølgende kan få overblik over, hvad man reelt ikke fik med i på sit studie. Dette er en løsning, der hidtil har været benyttet aktivt af elitesportsudøvere, og det er en ordning, der har vist sig at være særdeles givende for både den studerende samt notaren. For ikke blot bliver man som studieiværksætter tildelt noter til den undervisning, man går glip af, men notaren kompenseres også for sit arbejde af fakultetet. Derved er det altså også givende for den noterende studerende, der derved ikke blot bidrager til et vækstende forretningsgrundlag, men som også tjener en skilling i processen.

Foruden færre etcs-points og en tilknyttet notar er der også flere fordele ved at undersøge og udnytte de nye regler, og er du studerende sideløbende med at du driver en forretning, kan det være en fordel allerede i dag at kontakte uddannelsens professionelle rådgiver og få et uforpligtende møde.